Inschrijven

Hoe kan er ingeschreven worden?

Huidige leden:
 • Huidige leden ontvangen per mail de inschrijvingslink.
 • Deze mail wordt jaarlijks in de zomervakantie verzonden. Controleer regelmatig jouw spam.
 • De link is slechts voor een beperkte tijd geldig. Eens de deadline verstreken is, verliezen huidige leden hun voorrang.
Nieuwe leden:
 • Er wordt gewerkt met een wachtlijst.
 • Nieuwe leden sturen een mail naar wachtlijst@turnkringaalst.be met naam, voornaam en geboortedatum. Eventuele turnervaring mag ook doorgeven worden.
 • Geïnteresseerden met ervaring zullen uitgenodigd worden op een testmoment om hun niveau te bepalen. 
 • Geïnteresseerden zonder ervaring stromen in bij een beginnersgroep of bij een leeftijdsgroep, indien er vrije plaatsen zijn.

Lidgeld

Het lidgeld omvat het lidmaatschap van de Koninklijke Turnkring Aalst, het lidmaatschap van de Gymnastiek Federatie Vlaanderen (geldt als reductiekaart bij toegang tot wedstrijden georganiseerd door de Gymfed), de verzekering, de trainingen, eventuele wedstrijdlicenties en de vakantietrainingen voor de (pre-)competitiegymnasten. In het lidgeld is wedstrijdkledij en het inschrijvingsgeld voor internationale wedstrijden niet inbegrepen.

Bijkomende info:
 • Het bedrag is afhankelijk van de groep waartoe je behoort.
 • Voor de competitie groepen kan het lidgeld in 3 schijven betaald worden.
 • Vanaf het derde gezinslid, actief in de club, krijgt men korting.
 • Wie zich inschrijft voor twee verschillende disciplines moet de administratieve kost van €30 maar één maal betalen.
 • Heb je een uitpas met als voorlaatste nr ‘1’, dan betaal je één vierde van het lidgeld voor de groep waar je bij aansluit.
 • Alleen wie het lidgeld betaalde, kan verzekerd worden. Niet betaald = niet verzekerd.
 • Na betaling van het lidgeld zal iedere gymnast begin oktober een document via mail toegestuurd worden voor tussenkomst van het ziekenfonds.
Bijkomende info:
 • Het bedrag is afhankelijk van de groep waartoe je behoort.
 • Voor de competitie groepen kan het lidgeld in 3 schijven betaald worden.
 • Vanaf het derde gezinslid, actief in de club, krijgt men korting.
 • Wie zich inschrijft voor twee verschillende disciplines moet de administratieve kost van €30 maar één maal betalen.
 • Heb je een uitpas met als voorlaatste nr ‘1’, dan betaal je één vierde van het lidgeld voor de groep waar je bij aansluit.
 • Alleen wie het lidgeld betaalde, kan verzekerd worden. Niet betaald = niet verzekerd.
 • Na betaling van het lidgeld zal iedere gymnast begin oktober een document via mail toegestuurd worden voor tussenkomst van het ziekenfonds.

Scouting

Jaarlijks organiseren wij een scoutingsmoment voor alle gymnasten (leden en niet-leden) die interesse hebben om aan te sluiten bij de groep Pré-competitie of bij één van onze competitiegroepen (Acro, Toestelturnen Meisjes en Tumbling). Alle info is te vinden via de pagina Scouting en via onze sociale media.  Het volgende scoutingmoment zal doorgaan op 18 mei 2025.

Verzekering

Elk lid van K.T. Aalst is verzekerd voor ongevallen op weg van huis naar de turnhal, tijdens de training en op weg van de turnhal naar huis. De verzekering geldt ook voor de door ons georganiseerde randactiviteiten. De volledige polis kan je raadplegen op Gymfed  onder de rubriek Verzekeringen.
Image
Image