Over ons

Koninklijke Turnkring Aalst VZW

De Turnkring Aalst zag het levenslicht voor het eerst in 1946. Het turnen in de vereniging in een eerste periode - van de stichting tot het begin van de zestiger jaren - onderscheidde zich van meet af aan van de schoolse lichamelijke opvoeding, onder meer door het zogenoemde toestelturnen, waarbij vooral het sportieve element opviel.

Vandaag staat de koninklijke turnkring open voor zowel recreatieve gymnasten als voor gymnastiek op competitieniveau (tumbling, toestelturnen meisjes en acrobatische gymnastiek).

De Koninklijke Turnkring Aalst stelt zich tot doel de lichamelijke opvoeding en in het bijzonder de turnsport in al zijn facetten te bevorderen, aan te moedigen en bereikbaar te maken voor iedereen (Art 2 van de Statuten).

De Turnkring wil deze missie bereiken door
  • haar leden te laten turnen in optimale omstandigheden, te weten kwalitatieve begeleiding, degelijke accommodatie, betaalbaar lidmaatschap en goed beleid.
  • recreatieve gymnasten de meest voorkomende gymnastiekdisciplines aan te bieden.
  • vaardige gymnasten te ontdekken, te selecteren en hen voor te bereiden om op hoog competitieniveau tumbling en acrogym te beoefenen.
  • zowel jongens als meisjes, van kleuter tot volwassene, van welke nationaliteit of levensovertuiging, als lid te aanvaarden.
  • haar leden plezier te laten beleven aan sport, bij te dragen tot een gezonde en fitte levensstijl, een prettige groepssfeer, het verwerven van waarden zoals verdraagzaamheid, respect, fair play, samenwerking en vriendschap en aldus haar vormende functie te bevestigen.
  • met onze sociale rol een bijdrage te leveren aan de maatschappij.
Een evaluatiesysteem en regelmatig overleg zorgen voor het bewaken van de missie, de visie en de doelstellingen geformuleerd in het beleidsplan.

De werking van KT Aalst vzw berust op een 100-tal vrijwillige trainers, bestuursleden en helpende handen.
Ontdek hier meer over ons team. 
Image
Image